Wat is er Nieuw?
Opel Omega Portal

Welkom op het Opel Omega Portal. We leren graag onze bezoekers kennen, heb je nog geen account maak deze dan aan en stel je even voor.

Algemene Voorwaarden

Status
Niet open voor verdere reacties.

Administrator

Medewerker
Administrator
Welkom op dé enige échte OpelOmegaPortal.nl

Op dit forum kun je meepraten over alles wat met de Opel Omega te maken heeft.
We vinden het leuk als je je kennis en passie met ons wilt delen!

Om het forum in goede banen te leiden hebben we een aantal simpele regels opgesteld.
Lees de regels goed door voordat je begint met het plaatsen van berichten.

Dit forum draait op een Nederlandse server en daarom zijn de wetten van Nederland van toepassing. Op dit forum zijn alle regels even belangrijk; een regel is niet meer of minder belangrijk dan een andere regel. Menselijke waardigheid, algemene vrijheid van handelen, de gelijkheid van mannen en vrouwen, het verbod van discriminatie, geloof, geweten, wetenschap, kunst, meningsuiting, pers- en informatievrijheid). Op deze fundamentele rechten zijn de volgende forumregels gebaseerd en elke gebruiker moet zich houden aan deze regels.

Veel lees- en schrijfplezier :)

De forumregels

 • 1. Vrijheid van meningsuiting:
  Op het forum is, in principe, sprake van vrijheid van meningsuiting. Zolang een bijdrage past in het juiste thema op het forum, wordt het noch verwijderd, verplaatst of bewerkt.
  • 1.1: Indien één van de navolgende forumregels wordt overtreden door een thema of een bijdrage, dan is hierdoor de eerste regel (vrijheid van meningsuiting) niet meer van toepassing. De sancties voor dergelijke schendingen zijn geheel aan het oordeel van het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator-team.

   1.2: Een bijdrage met aanstootgevende inhoud (d.w.z.; pornografie, extreme seksistische opmerkingen, slogans en banners, enz.) en andere inhoud, die -geheel of gedeeltelijk- tegen de wetten van Nederland indruisen. Ook afbeeldingen, foto's en/of video's met voorgenoemde content zijn niet toegestaan!

   1.3: Elke [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro]-moderator heeft altijd het recht een bijdrage van een andere gebruiker te bewerken of zelfs te verwijderen, indien hij/zij van mening is dat deze op basis van de inhoud ongepast is. Wat “ongepast” is en wat niet is zijn/haar beslissing. Indien hij/zij gevraagd wordt naar de reden van de maatregel dan moet hij een forumregel kunnen aangeven waarop zijn/haar beslissing is gebaseerd.

  2. Gedrag op het forum:
  Elk lid van het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] verplicht zich al bij zijn registratie om beschaafd met de andere gebruikers/-sters om te gaan. Dit omvat de naleving van de wetten van Nederland en de gebruikelijke omgangsvormen met betrekking tot de vermijding van krachttermen, beledigingen en laster. Omdat het forum een belangrijke rol vervult in het behoud van relaties tussen personen met een gedeelde interesse, is het wenselijk dat een ieder een ander lid zo behandelt als ware het een goede vriend.
  Nieuwe leden worden verzocht zich via het daartoe geëigende onderwerp zich even voor te stellen, alvorens elders een bijdrage te posten. Zo weet men, een klein beetje, met wie zij van doen hebben.
  • 2.1: Van beledigingen, van welke aard ook, van andere gebruikers -zelfs als die worden uitgelokt!– dient te allen tijde te worden afgezien. In het geval van een belediging kan elke gebruiker dit melden aan één van de [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderatoren middels de ‘!’ -functie in het betreffende bericht.

   2.2: Indien er sprake is van een conflict (in tegenstelling tot een normale discussie) tussen twee of meer gebruikers, dan valt dit daarmee buiten het openbare bereik van het forum. In geval van twijfel is het aan het oordeel van een Forum teamlid of er sprake is van een normale discussie of dat er sprake is van een conflict. Om een conflict uit de openbaarheid te houden bedienen de betreffende personen zich verder van persoonlijke berichten; e-mails, MSN, etc. Desgewenst kan eventueel een [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator bemiddelen tussen de partijen.

   2.3: Opeenvolgende berichten van een gebruiker moet worden vermeden omwille van de leesbaarheid. De forum software heeft een edit-functie die de gebruiker kan gebruiken.
   2.3a: Per 01 Januari 2011 is hiervoor een modificatie aan de forum-software toegevoegd welke automatisch de laatste berichten, van dezelfde schrijver, samen voegt.

   2.4: Indien mogelijk herhaling van thema’s vermijden. Voor dergelijke gevallen biedt het forum een zoekfunctie.

   2.5: Er moet op worden gelet dat thema’s een aansprekende/betekenisvolle omschrijving hebben. Omschrijvingen als "Help", "Zoek", "Spoed", of een andere niets zeggende omschrijving, kunnen naar het oordeel van een [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator worden verwijderd of gesloten. Indien deze gebruiker hier tevens herhaaldelijk op is gewezen, loopt hij/zij het risico te worden berispt of zelfs dat hem/haar de toegang tot de portal en forum wordt ontzegd.

   2.6: Laster en zwartsprekerij van een gebruiker, over een andere gebruiker, of een lid van het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator worden op het forum niet graag gezien en leiden vaak tot een conflict. Indien mogelijk, dient een ieder zich hiervan te onthouden. Hiervan zijn echter attenderingen uitgesloten op het wangedrag van een gebruiker (gebruik hiervoor de attenderingsbutton “!”). Dergelijke attenderingen zijn noodzakelijk en altijd welkom bij het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator team. Daarom bedankt het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator team zich bij voorbaat bij u voor deze attenderingen.

 • 3. Gebruikers Profiel:
  Elke gebruiker heeft het recht om persoonlijke informatie, in overeenstemming met de gedefinieerde optie-knoppen in het gebruikersprofiel, op te geven. Al deze teksten zijn ook onderworpen aan de forumregels. (bijvoorbeeld illegale inhoud, enz.).
  • 3.1: Het gebruik van het onderschrift van een ander forum-lid dient te worden vermeden en kan door een [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator zelfs verboden worden.

   3.2: Elke gebruiker kan een [acro=Gebruikersafbeelding ]avatar[/acro] kiezen. Deze mag een afmeting van 200x200 pixels echter niet overschrijden. Een individuele avatar is toegestaan, maar moet overeenstemmen met de forumregels en mag niet worden gestolen van een andere gebruiker. Elke avatar kan te allen tijde door de een [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator worden verboden.

   3.3: Vul informatie-velden naar waarheid in. (bv géén "plaats" typen in het veld van de woonplaats, enz.).

 • 4. Handtekening - Foto's:
  In de handtekening zijn geen afbeeldingen toegestaan.

  • 4.1: Foto's worden, middels een script, automatisch geschaald naar 800x600 pixels om een plezierige leesbaarheid op het forum te behouden.
   Middels het vergrootglas in de linker boven hoek, is de foto in origineel formaat te bekijken.

 • 5. Links & Link secties:
  • 5.1 Links:
   Wie [acro=Koppelingen naar een andere website]links[/acro] gebruikt, MOET ervoor zorgen dat deze link correct is. Dit betekent dat deze link niet mag verwijzen naar sites met een pornografische-, gewelddadige- c.q. illegale inhoud. Als dit het geval is, behoudt het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator team zich het recht voor de link(s) te verwijderen. Daarnaast behoudt zich het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator team het recht voor de gebruiker, indien hij eerder hierop is gewezen, te waarschuwen dan wel toegang tot het forum te ontzeggen. Het forum distantieert zich nadrukkelijk van alle links en kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

   5.2 Profiel links:
   Wie (een) link(s) in zijn profiel opneemt, die MOET zich ervan verzekeren dat deze link correct is. Dit betekent dat deze link geen link mag zijn naar sites met pornografische-, gewelddadige- c.q. illegale inhoud. Het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] distantieert zich hier nadrukkelijk van en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

   5.3 Directe links:
   Het is ten strengste verboden om te linken naar downloadbare software. Een directe link is een link die aanklikbaar is. Indien de software is te downloaden, gelieve dan geen directe link te gebruiken maar een niet aanklikbare verwijzing. Aangeraden wordt niet te linken naar de software zelf, maar naar de download site. Bij overtreding wordt de link aangepast en de gebruiker hiervan in kennis gesteld. Indien dit herhaaldelijk voorkomt wordt de gebruiker gewaarschuwd, dan wel wordt hem de toegang tot het forum ontzegd. Al het andere kan rechtstreeks worden gelinkt, indien de inhoud geen pornografische-, illegale- c.q. gewelddadige inhoud bevat.

 • 6. Privé berichten/e-mails:
  Het forum biedt de mogelijkheid van privé-berichten en e-mail contact. Deze kunnen worden gebruikt als hulp bij privé-communicatie. Het is niet toegestaan, privé-berichten of e-mail van andere leden zonder hun toestemming te publiceren.

 • 7. Overtredingen / sancties:
  Het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator team heeft bij eventuele schending van de forum-regels, de volgende opties:
  • • Bewerken/verplaatsen/verwijderen van afzonderlijke berichten, threads of gehele foruminhoud.
   • Versturen van een privé-bericht met een aanwijzing naar de betreffende gebruiker, eventueel met een aanwijzing voor verbetering.
   • Vermindering van het volgnummer in de User Statistieken.
   • Wijzigen van de avatar en/of de gebruikernaam van een lid.
   • Beperkingen van de toegang tot het forum.
   • Uitsluiting van de Forum.
  Deze maatregelen moeten kunnen worden toegelicht. Deze toelichting moet zijn gebaseerd op een forum regel. Er kan worden afgezien van deze toelichting indien de meerderheid van de beheerders / moderators van het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator team het hiermee eens is.

 • 8. Regels voor het opstellen van onderwerpen en postings:

  • 8.1: Vermeld bij gekopieerde teksten de bron. Indien dit niet het geval is, en in gevallen van vermoedelijke "diefstal van tekst”, hebben de [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator teamleden het recht om de posting te verwijderen dan wel het onderwerp te sluiten.

   8.2: Gelieve geen aanvraag / aanvragen voor illegale dingen. Als dit per ongeluk wordt gedaan dan wordt het getolereerd. Indien dit met opzet gebeurt dan wordt het onderwerp gesloten en de auteur gewaarschuwd. Bij herhaling wordt de auteur tijdelijk, dan wel permanent, de toegang tot het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] ontzegd.

   8.3: De toegevoegde bijdragen van [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] moderator teamleden (zie paragraaf 10.1) mogen niet worden verwijderd. Bij moedwillige verwijdering van deze bijdragen kan een waarschuwing worden gegeven of kan tot uitsluiting van het forum worden overgegaan.

   8.4: De exploitanten van het forum nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de juistheid en/of de vorm van posten of artikelen. Iedere auteur van een item is verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage en heeft ervoor te zorgen dat hij/zij geen auteursrechten schendt in zowel de (vorm van de) tekst(en), afbeelding(en) of grafiek(en).

   8.5: Het plaatsen van lasterlijke artikelen tegen personen en/of bedrijven is ten strengste verboden. Overtredingen worden bestraft met een waarschuwing aan de auteur. In geval van herhaalde overtreding, wordt de auteur de toegang tot het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] ontzegd.

   8.6: Advertentie's in de sectie's 'Te koop gevraagd' dan wel 'Te koop aangeboden' worden alleen geaccepteerd nadat de (ver-)koper enige bijdragen aan het [acro=Opel Omega Portal]OOP[/acro] heeft geleverd. Dit uiteindelijk ter beoordeling van één van de moderatoren. Gebruikersaccounts die alleen voor deze doeleinden worden aangemaakt zullen actief worden geweerd.
   Tevens zullen de advertentie's automatisch verwijderd worden na 90 dagen. Dit voorkomt vervuiling en houdt het dit forumdeel actueel.

 • 9. Het plaatsen van afbeeldingen op het forum:
  • 9.1: Het plaatsen van afbeeldingen op het forum is alleen toegestaan als de auteur hiervoor het auteursrecht bezit. Het is niet toegestaan foto's/bestanden ergens te downloaden en daarna te plaatsen op het forum. Indien ergens een geschikte foto is gevonden, kan ook naar deze foto worden gelinkt. Overtreders zullen worden bestraft met een waarschuwing. In geval van herhaalde overtreding volgt tijdelijke dan wel permanente uitsluiting van het forum.

   9.2: Het invoegen van- of linken naar pornografische afbeeldingen is op het forum niet toegestaan.Het OpelOmegaPortal Team
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan