Wat is er Nieuw?
Opel Omega Portal

Welkom op het Opel Omega Portal. We leren graag onze bezoekers kennen, heb je nog geen account maak deze dan aan en stel je even voor.

Oldtimerregeling

Vele jaren geleden is de oldtimerregeling in het leven geroepen. Wie (af en toe) in een klassieker reed werd fiscaal tegemoet gekomen om het erfgoed aan klassieke auto’s in Nederland in stand te houden.

De regeling was bedacht voor auto’s van 25 jaar of ouder. Behaalde de auto de leeftijd van 25 jaar dan werd deze automatisch vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Niet alleen de hobbyisten zagen mogelijkheden in een klassieker ook ondernemers hadden de fiscale voordelen in beeld. Een klassieker op de zaak betekende namelijk bijtelling (25%) over de waarde in het economisch verkeer. Deze lag vaak lager dan een vergelijkbare nieuwe auto en op deze wijze kon goedkoper een auto van de zaak worden gereden.

Naast de “oldtimer” kennen wij ook nog de term “youngtimer”. Voor de “youngtimer moet wel normaal de motorrijtuigenbelasting worden betaald. Het voordeel bij deze auto’s zit in de bijtelling. Deze bedraagt tot en met het fiscaal jaar 2009 25% over de waarde in het economisch verkeer.

Een voorbeeld: Een “youngtimer” met een oorspronkelijke cataloguswaarde van € 50.000 en een waarde in het economisch verkeer van € 5.000 wordt voor deze € 5.000 in de bijtelling betrokken ofwel € 5.000 x 25% = € 1.250. Het bedrag van € 1.250 moet dan bij het belastbaar inkomen moet worden opgeteld.

Het percentage van de bijtelling voor zowel de “youngtimer” als de "oldtimer" gaat wijzigen en wel per 1 januari 2010. Vanaf deze datum worden deze auto’s nog steeds tegen de waarde in het economisch verkeer belast maar dan wel tegen een percentage van 35%. De auto met een waarde in het economisch verkeer van € 5.000 wordt als volgt belast. € 5.000 x 35% = € 1.750. Dit bedrag moet dan voor privégebruik van de auto van de zaak bij het belastbaar inkomen worden opgeteld.

Toekomst oldtimer
De regeling voor de “oldtimers” (25 jaar en ouder) wordt in de toekomst beperkt. Vanaf 1 januari 2012 vallen alleen nog auto’s van voor 1987 onder de “oldtimerregeling”. De leeftijdgrens van 25 jaar wordt dus verlaten en wordt vervangen door auto’s van voor 1987. Er komen dus geen nieuwe oldtimers meer bij.

Kilometerheffing
Wanneer de kilometerheffing ingevoerd gaat worden valt de “oldtimer” van voor 1987 hier niet onder. Er zal geen registratiekastje in deze auto’s worden gebouwd en er zal dan ook niet per kilometer betaald hoeven te worden. De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting wordt dus omgezet in een vrijstelling van de kilometerheffing.


(Bron: BelastingDienst)
 
Misschien een leuke aanvulling hierop voor de youngtimers.
Site en stichting zijn van me werkgever/partner in Corporate IP.
Maar hij heeft destijds er wel grotendeels voor gezorgd dat er voor de youngtimers de 35% regeling is gekomen.
<a class="postlink" href="http://www.bijtellingoldtimer.nl" onclick="window.open(this.href);return false;">www.bijtellingoldtimer.nl</a>
en
<a class="postlink" href="http://www.autobelangen.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.autobelangen.nl/</a>
 
Omega_a-313.jpgReden voor feest bij de meer nostalgisch ingestelde autoliefhebbers. Met een iets aangepaste wet kunnen ‘we’ weer door met het verzamelen van oude rommel! Oldtimers en youngtimers worden weer belastingvrij.

De autoliefhebber en de overheid gaan vrij slecht door een deur. Daar hielp het afschaffen van de oldtimer-regeling niet echt bij. Alle auto’s gebouwd (en later alle auto’s op kenteken gezet) na 31 december 1986 zouden nooit meer belasting-vrij van hun oude dag kunnen genieten. Erg jammer en op het eerste oog een nutteloze ‘aanscherping’ van een vroeger leuke wet. Auto’s van 25 jaar en ouder heb je er graag ‘bij’. Het rijden in oldtimers en youngtimers kost altijd meer tijd, liefde en/of onderhoud. Bovendien gaat het om een zeer klein deel van het Nederlands wagenpark.

Natuurlijk krijgen we niet de makkelijke ouderwetse regel (alles 25+ is OK) terug. De politiek heeft ook gehoord dat auto’s na 1990 gebouwd wel heel veel beter in elkaar zitten dan het pre-1980 blik. Daarom willen ze op den duur alleen auto’s ouder dan 30 jaar belastingvoordeel gunnen.

Geleidelijk zullen we aan de nieuwe regeling wennen. Iedereen met een 1986-er zit sowieso gebakken, de volgende jaren worden met tussenpozen van 2 jaar belastingvrij. Daarbij telt de datum eerste ingebruikname. Is de auto voor het eerst in 1987 op kenteken gezet dan krijgt deze na 26 jaar belastingvrijstelling. 1988-ers moeten 27 jaar wachten, 1989-ers 28 jaar, enzovoort. Deze overgangsregeling geldt voor de auto’s met eerste ingebruikname tot en met 1990.

Dus:

In gebruik name tot en met 1986 blijft na 25 jaar volledig belastingvrij

een 87-er wordt na 26 jaar belastingvrij
een 88-er wordt na 27 jaar belastingvrij
een 89-er wordt na 28 jaar belastingvrij
een 90-er wordt na 29 jaar belastingvrij
na 1990 belastingvrijstelling vanaf 30 jaar

Een Opel Omega A uit 1990 moet dus 30 jaar wachten. In 2020 wordt deze belastingvrij maar alleen als deze niet op gas rijdt. Voor auto’s op LPG en diesel in gebruik genomen vanaf 1987 geldt voortaan een toeslag. Deze toeslag is het ‘extra’ bedrag dat deze auto’s nu ook betalen aan wegenbelasting. Officieel vervallen dus de wegenbelasting en provinciale opcenten maar niet de ‘brandstof-boete’. Met een G3 gasinstallatie in je Opel Omega A EVO (wie doet dat nou?!) betaal je vanaf 2020; €492,- in plaats van ruim €1600,- per jaar, zonder gasinstallatie is deze gewoon belastingvrij.

Even slikken dus maar we kunnen kunnen door met het verzamelen van onze geliefde benzine-gestookte youngtimers. Oldtimer tegen de tijd dat ze belastingvrij zijn. Een poos geduld en dan kostenloos de hele loods op kenteken hebben. Alleen niet te veel rijden want benzine zal tegen 2020 wel onbetaalbaar zijn.

Bron: Autoblog
 
Bovenaan